Общи условия

С разглеждането и/или използването на тази Интернет страница Вие се съгласявате и приемате общите  условия за ползване.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на онлайн магазин www.sofiaelegante.com

Общи разпоредби

Фирма  “ИНЖЕНЕРИНГ 30 ” OOД е собственик на Интернет страницата www.sofiaelegante.com, представляващ онлайн магазин; (“Сайта”);
“Потребител” е всеки, който е заредил в Интернет страницата на SOFIAELEGANTE.COM на компютър;
“Стока / Стоки” са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване;
“Поръчка” е заявката за закупуване на избраната Стока / Стоки при условията предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя;
“Услуги” са всички действия, осъществявани от ТЪРГОВЕЦЪТ при и / или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Стоките от Сайта.

Предмет на Общите условия

Общи условия на договорите за покупкo-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между „ИНЖЕНЕРИНГ 30” ООД от една страна, наречено за краткост ТЪРГОВЕЦ, и от друга – лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез Интернет страницата на онлайн магазин SOFIAELEGANTE.COM.

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са Стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя. Каталоговата част на SOFIAELEGANTE.COM е достъпна за разглеждане от всички. Регистрацията на сайта дава възможност на ТЪРГОВЕЦЪТ от една страна да получи достоверна информация за потребителите, които искат да направят поръчка. От друга страна, дава достъп на потребителите до специфични услуги (напр.списък с получатели, история на поръчките и др.)
Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество в същия. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените Стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Стока / Стоки се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството на Стоката / Стоките.
Според Закона за защита на потребителите (ЗЗП) стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в Интернет, може да бъде върната в рамките на 14 дни след покупката, без изрични основания за това, стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й от магазина на клиента (включително ненарушената опаковка).
На рекламация подлежат Стоки, които не отговарят на изискванията за качество, посочени в Сайта.
Рекламации относно закупени и предадени Стоки могат да бъдат направени в срок от 14 дни, считано от датата на доставката.
Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от страна на ТЪРГОВЕЦА, след като се увери в нейната цялост!
Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.
Всички цени в сайта са в Български лева с включен ДДС.

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
Потребителят има право на доставка на заявената Стока / Стоки на посоченият адрес за доставка, след потвърждение по телефона или e-маил извършено от оператор на SOFIAELEGANTE.COM.
Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявените в Сайта начини.
Всеки потребител има право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 работни дни от получаване на стоката в случай , че те не са използвани освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на размер), не е увредена цялоста на опаковката им и запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката) , в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП.

Права и задължения на Търговеца

SOFIAELEGANTE.COM има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на SOFIAELEGANTE.COM, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. SOFIAELEGANTE.COM  не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез SOFIAELEGANTE.COM .
SOFIAELEGANTE.COM не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите SOFIAELEGANTE.COM във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за SOFIAELEGANTE.COM,
SOFIAELEGANTE.COM има право ежеседмично да праща писмо с новини до Потребителите на сайта. Това писмо съдържа в себе си актуални промоции, нови продукти и новини. SOFIAELEGANTE.COM няма право да изпраща това писмо до Потребители, които категорично са заявили, че не желаят да го получават.
SOFIAELEGANTE.COM има право да събира и използва информация относно своите Потребители с цел подобряването на предлаганите Услуги. Всички цели, за които SOFIAELEGANTE.COM ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството.
SOFIAELEGANTE.COM  гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от SOFIAELEGANTE.COM сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:
1. името и адреса ни – „ИНЖЕНЕРИНГ 30” ООД , гр. София ул. Миджур 14  BG
2. основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
3. цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
4. стойността на транспортните разходи за доставка са включени в цената на стоките, можете да видите повече информация в раздела Плащане и Доставка.
5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
6. Начините за Доставка са описани подробно в Плащане и Доставка.
7. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.
Изменение на Общите условия
Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от SOFIAELEGANTE.COM, като същия се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то  SOFIAELEGANTE.COM има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.